Wybór zakresu funkcjonalnego kalkulatora

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się ekran wyboru zakresu funkcjonalnego kalkulatora.

Zakres funkcjonalny kalkulatora

Należy wybrać jeden spośród trzech dostępnych modułów:

  • Efektywność energetyczna (EE) – moduł ten daje możliwość szczegółowych wyliczeń dotyczących zużycia energii przez budynek, planowanego zużycia energii po wykonaniu modernizacji systemów technicznych lub termomodernizacji budynku, szacunkowych kosztów inwestycyjnych oraz wiążących się z nimi oszczędnościami.
  • Efektywność finansowa (EF) – dedykowany jest wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom. Na podstawie wprowadzonych szacunkowych kosztów inwestycji pozwala na uzyskanie wyników odnoszących się do harmonogramu kredytu oraz stawki funduszu remontowego.
  • Efektywność energetyczna i finansowa (EE+EF) – stanowi połączenie dwóch poprzednich modułów. Umożliwia przeprowadzenie obliczeń energetycznych budynku, a następnie na ich podstawie przeprowadza symulację finansową planowanych inwestycji.

 

Zapisywanie i odzyskiwanie zapisanych danych

Na wstępie należy określić ulicę, przy której położony jest budynek - wyboru można dokonać myszką z listy lub wpisać i wybrać spośród sugerowanych wartości słownikowych:

Pole ulicy

Po wybraniu adresu, pod polem adresu pojawi się komunikat

Przycisk umożliwiający przywrócenie danych

Dla każdego zestawu danych (wypełnionej poprawnie ankiety) wygenerowany zostanie kod PIN. Kod generuje się po zakończeniu procesu wypełniania zawartości kalkulatora. Kalkulator daje możliwość powrócenia do danych i wyliczeń, które zostały wykonane w przeszłości poprzez podanie zestawu pasujących danych - adresu (ulicy) oraz kodu PIN.